Øvrige analyser

Udover kunde- og medarbejderanalyser udfører Solution Surveys også:

Kompetenceanalyser
At kende medarbejdernes nuværende kompetenceniveau er én ting. Men for at udvikle organisationen er det også vigtigt at vide noget om medarbejderens forventninger til fremtidigt kompetenceniveau, og ledelsens forventninger til det fremtidige kompetencebehov. Udviklingen i markedet og/eller virksomhedens eget ønske om udvikling vil altid kræve nye og/eller forbedrede kompetencer. Kundskab om og forståelse for virksomhedens kompetence er nødvendig for, at kunne optimere udviklingen af medarbejdere og arbejdsfunktioner.

Solution Surveys tilbyder en kompetencekortlægning, hvor den enkelte medarbejder udfylder en selvevaluering, der evaluerer det nuværende kompetenceniveau og forventning til fremtidigt kompetenceniveau inden for definerede kernekompetenceområder. Derefter evaluerer lederne medarbejdernes nuværende niveau inden for kernekompetencerne og fastsætter fremtidige kernekompetencebehov.
Innovationsanalyser
Solution Surveys innovationsanalyse er en veldefineret model til måling af en virksomheds innovationsevne, oprindeligt udviklet af den svenske professor Göran Ekvall. Analysen måler en virksomheds innovative klima ud fra 10 variabler, hvor hver af de 10 variable består af en række underliggende spørgsmål. Virksomheden får ikke blot mulighed for at kende det aktuelle innovationsniveau, men får også mulighed for at se, hvordan niveauet ligger i forhold til virksomhedens målsætninger og Göran Ekvalls ’succesprofil’.

APV- og effektmålinger
Alle arbejdspladser skal have en arbejdspladsvurdering (APV). En typisk APV bruges til at systematisere arbejdsmiljøindsatsen i en virksomhed og således udpege og udbedre de områder, hvor der er behov for en forbedring.
Mange virksomheder samler med fordel medarbejdertilfredshedsmålinger og APV i samme analyse, da der typisk er mange koblinger mellem de to.