Hvorfor i det hele taget måle kunder og medarbejderes holdninger?
Fordi utilfredse kunder/medarbejdere er lig tabt fortjeneste. Ved at indsamle viden fra virksomhedens vigtigste aktiver kan eventuelle problemer identificeres og løses, inden kunderne har valgt ny leverandør, eller medarbejderne rejst fra virksomheden.
Enhver virksomhed ønsker at bevare sine kunder/medarbejdere. Forskning har vist, at det koster fem gange mere for at tiltrække en ny kunde, end det gør at fastholde en nuværende. Og i mange virksomheder er medarbejdertilfredshed blevet et succeskriterium på linje med dækningsbidrag, overskudsgrad etc. Med den slags penge på spil giver det mening at måle på kunder og medarbejderes holdninger.

Hvorfor samarbejde med Solution Surveys?
Fordi Solution Surveys gennem snart 20 år har dokumenterede resultater fra virksomheder over hele verden. Resultater, der direkte har kunnet aflæses på virksomhedernes bundlinje.
Erfaring, opmærksomhed på detaljer, stædighed og resultatorientering er blandt de elementer vi lægger i et samarbejde for at sikre, at du som kunde bliver udfordret på områder, du har mulighed for at forbedre. Vi fokuserer på at skabe beslutningsgrundlaget – så kan du fokusere dine ressourcer på kerneforretningen, hvor de alt andet lige skaber mest værdi.
  • Du får et situationstilpasset beslutningsgrundlag
  • Du får resultaterne overført til implementerbare handlingsplaner og kompetenceudvikling
  • Sammen udarbejder vi handlingsplaner, så adfærds- og systemændringer sikrer forretningsmæssige resultater


Analyseprocessen
Analyseprocessen er baseret på en indledende workshop og en afsluttende workshop. Formålet med disse workshops er at skræddersy analysen til den virkelighed og de problemstillinger, der karakteriserer vore kunder og dermed sikre sammenhængen til virksomhedens strategi og udviklingsretning.
Den typiske analyseproces ser ud som nedenstående:

Stacks Image 5
Det overordnede formål med at starte med en fælles workshop er at fastlægge spørgeramme og mål for analysen. Med udgangspunkt i eventuelle strategipapirer og andre relevante interne beskrivelser, udvælges nøgleområder og konkrete spørgsmål.
Ud fra den viden, der afdækkes på workshoppen skaber vi et unikt undersøgelsesdesign, der matcher de mål analysen skal opfylde.
Herefter overtager Solution Surveys det praktiske arbejde med fuld fokus på dataindsamling og validering.
Når svarene er registreret i vores database, udarbejdes det grafiske materiale. Alle analysens data samles med overskuelige billeder i en rapport, der foruden tolkning af data også indeholder konkrete anbefalinger til, hvilke ændringer der bør gennemføres, hvorfor, hvordan og i hvilken rækkefølge. Implementering af ændringerne er det styrende princip ved alle vores analyser – vi leverer ikke bare en rapport, vi bidrager til at sikre effekt og udbytte.
Resultaterne af en given analyse bliver benchmarked med vores omfattende database, og giver dermed vores kunder muligheden for at synliggøre områder, der skal forbedres for at skabe konkurrencemæssige fordele.
Endelig afsluttes med præsentation af resultater og konkrete anbefalinger.