Solution Surveys er en analysevirksomhed, som har arbejdet med virksomhedstilpassede analyser siden 1995. Vi gennemfører analyser for kunder over hele verden – analyser, som er virksomhedstilpassede, og danner grundlag for konkrete forandringsprojekter.
Det kan være analyser af:

• medarbejdere og deres tilfredshed, loyalitet og forandringsparathed
• kunder og deres tilfredshed, loyalitet og potentiale for yderligere køb
• kompetencerne i organisationen (360 graders analyser)
• salgsstyrkens effektivitet og ”salgsstyrke”
• strategiens implementeringsgrad
• virksomhedens innovationskraft

eller hvad vores kunder ønsker at måle for at opnå en viden, der i sidste ende bidrager til at sikre en øget konkurrencekraft. Vi rådgiver vore kunder gennem hele processen, fra design af spørgerammen til tolkning af resultaterne.

Nyttiggørelse af analyseresultaterne er det styrende princip ved alle vores analyser – vi leverer ikke bare en rapport, men tilbyder også en implementeringsproces, der sikrer effekt og udbytte. Det er det vi mener med ”the path to knowledge”: at sikre, at en given forandrings- eller udviklingsproces tager udgangspunkt i konkret viden.