Kundeanalyser

Hvorfor måle kunders holdninger?
Uanset om du har brug for en kundeundersøgelse designet fra ny, eller har en eksisterende undersøgelse, der blot kræver ny inspiration, kan Solution Surveys hjælpe dig. Vores mål er at udvikle et kundespecifikt analysedesign, der både skaber basis for beslutninger, men også gør det nemt for dine kunder at besvare analysen, så svarprocenten bliver så høj som mulig.
Kundeundersøgelser fra Solution Surveys giver dig desuden et struktureret værktøj til at kommunikere med dine kunder. Ved at bruge den direkte feedback fra kunderne i din organisation, kan virksomhedens strategiske beslutninger styres i den rigtige retning og de proaktive skridt der tages for at øge kundetilfredsheden baseres på konkret viden, og ikke bare tro.

Analyseprocessen
Kundeanalyser fra Solution Surveys tager typisk udgangspunkt i:
  • Generel tilfredshed
  • Produktspecifikke områder, fx kvalitet, produktudbud, pris, levering etc.
  • Virksomhedens sælgere, fx produktkendskab, branchekendskab, kvalitet i møder etc.
  • Virksomhedens kundeservice, fx tilgængelighed, kompetenceniveau, den skriftlige kommunikation
  • Forventninger til det fremtidige samarbejde
  • Kundeloyalitet
En af de måde vi præsenterer data er ved vores intuitivt logiske udviklingsgrafer, hvor scoren på hvert enkelt spørgsmål kobles med kundernes prioritering af, hvilke emner, der er de vigtigste. Derved skabes grundlag for en letforståelig prioritering af de fremtidige indsatser:
Kundeloyalitet
Men én ting er kunders tilfredshed, noget andet er om kunderne også vil udvikle sig til loyale kunder. En væsentlig opgave for de fleste virksomheder er at sikre stabilitet i den fremtidige resultatskabelse. Et element heri er at fastholde og udvikle platformen af købende kunder. At tilføre nye kunder til platformen er ofte forbundet med større ressourceforbrug, og netop dette er filosofien bag målingen af de købende kunders loyalitet.
At kundeloyalitet i dag står som et markant fokusområde for mange virksomheder, skyldes i høj grad, at succesfulde relationer mellem virksomhed og kunder i sidste ende direkte kan aflæses som øget lønsomhed. Kundeloyalitet er derfor resultatet af en langsigtet indsats, der omfatter samtlige virksomhedens funktioner.

Udbyttet af kundeanalysen
Analysens resultater præsenteres for opdragsgiver, hvor resultater, konklusioner, tolkninger og anbefalinger blive diskuteret, og i fællesskab udarbejdes en handlingsplan for, hvad der videre skal ske. Vores erfaringer fortæller os, at det engagement, der skabes ved at udarbejde en konkret handlingsplan i meget høj grad er med til at sikre, at udviklingstiltagene også føres ud i livet.
Nyttiggørelse af analyseresultaterne er det styrende princip ved alle vores analyser – vi leverer ikke bare en rapport, men tilbyder også en implementeringsproces, der sikrer effekt og udbytte.
Stacks Image 47